BA22V CARPE DIEM - Gold Vermeil Bangle - b.u. jewelry

CARPE DIEM - Gold Vermeil Bangle

Regular price $59.40 Sale

Carpe Diem
22k gold vermeil